Digital debattbrunch med Alecta

Tiotaggarvalet
Välkommen till Alectas debattbrunch! Vi bjuder vi in några av Sveriges kunnigaste experter, vassaste hjärnor och slipade debattörer för att diskutera trygghetssystemet. Debatterna tar avstamp i tjänstepensionsfrågor och tangerar närliggande ämnen.
LÄGG TILL I MIN KALENDER

 02/10/2020 09:00

icons add to calendar
Behandling av personuppgifter
Alecta behandlar, med stöd i intresseavvägning, dina uppgifter om namn och mejladress eftersom det är nödvändigt för att administrera deltagandet i evenemanget. Uppgifterna som du lämnar i samband med anmälan till evenemanget raderas senast 1 månad efter det att evenemanget är genomfört. Mejladressen som du har fått inbjudan till sparar Alecta tills vidare för att kunna göra utskick i framtiden. Kontakta malin.lundin@alecta.se om du vill att vi raderar din mejladress.

Var uppgifter behandlas
Alecta behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Alecta har om dig. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter rättade eller raderade, att invända mot en behandling, att få åtkomsten till dina personuppgifter begränsad, och att få uppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta Alectas dataskyddsombud för hjälp med detta.

Frågor och synpunkter
Om du har frågor eller synpunkter om hur Alecta behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Alectas dataskyddsombud.

Postadress: Alecta, Dataskyddsombud, 103 73 Stockholm.
Mejl: dataskyddsombud@alecta.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen.
640x640transp
The registration has been closed since 02/10/2020 09:00.